Качество на въздуха в Бургас Добре дошли

Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Новото местоположение на Мобилната станция за КАВ е в к-с „Славейков“

  14 май 2024

    Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас вече е с нова локация – к-с “Славейков”, до бл.54.  Чрез автоматичната станция се извършват непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен диоксид, азотни оксиди, сяроводород, бензен, етилбензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.  Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел “Околна среда”, Качество на атмосферния въздух.  

 • Мобилната станция за КАВ е в к-с „Изгрев“

  28 мар 2024

    Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече се намира к-с "Изгрев" до бл.73, под Парк Велека. В непрекъснат автоматичен режим се извършват 24-часови измервания за концентрациите на девет основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, етилбензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители.  Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.  

 • Мобилната станция за КАВ ще изпрати старата и ще посрещне 2024 г. в кв. Долно Езерово

  13 дек 2023

  Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух отново е позиционирана в кв. Долно Езерово - разположена е до Трафопоста на ул. „Арбанаси". Чрез автоматичната станция се извършват непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Измерванията на нивата на атмосферните замърсители са представителни, проследими са, съответстват на хармонизираните стандарти, както и използват референтни методи за оценка на концентрациите на съответните замърсители. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 18.06.2024 08:23
SO2 NO2 O3 H2S PM10PM2.5Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро добро няма данниняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро много добро няма данниняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро добро много добромного добро
АИС Бургас център
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро няма данниняма данни
АИС Бургас Лазур
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро няма данниняма данни
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро няма данниняма данни

Общо състояние към 18.06.2024 08:23
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха