Качество на въздуха в Бургас Уеб камера на живо от мобилната станция

Уеб камера на живо от мобилната станция

За да видите уеб камерата на живо от мобилната станция за мониторинг на въздуха е необходимо да използвате Internet Explorer версия 7 или по-нова и да изпълните следните стъпки:

1. Заредете следният адрес в браузъра:

http://82.137.74.191/

2. При зареждане на адреса ще се появи диалог за въвеждане на потребителско име и парола:

webcam1

Въведете потребителско име: admin

и парола: 1111

3. При правилно въвеждане на име и парола ще се появи жълта лента в горната част на браузъра, която ще Ви уведоми, че сайта изисква инсталиране на ActiveX control.

webcam2

Кликнете с десен бутон върху жълтата лента и изберете: Install ActiveX control...

webcam3

4. Потвърдете инсталирането на ActiveX контрола и изчакайте

webcam4

5. При правилно изпълнение на стъпките, ще видите образ от камерите инсталирани на мобилната лаборатория.

webcam5

Ако не се появи образ, изчакайте известно време или повторете стъпките отново.