Качество на въздуха в Бургас Добре дошли

Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Мобилната станция за КАВ вече е в к-с „Зорница“

  09 юни 2021

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена в к-с „Зорница", до Спортна зала „Бойчо Брънзов".     Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, като се измерват концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от извършвания мониторинг, както и е представена подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Мобилната станция на Община Бургас е позиционирана в к-с „Славейков“

  02 апр 2021

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха промени своето местоположение - тя вече е разположена в к-с „Славейков", в непосредствена близост до Спортния комплекс „Парк Арена ОЗК".   Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, като се измерват концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, както и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Какво е качеството на въздуха в кв. Долно Езерово?

  08 яну 2021

  В първия месец на новата 2021 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е разположена в кв. Долно Езерово, на кръстовището на ул. „Г. Дълбошки" и ул. „Алабин".   Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 28.07.2021 15:48
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро доброняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро много доброняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма даннидобро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро няма данни много добро много добро много добромного добро
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 28.07.2021 15:48
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха