Качество на въздуха в Бургас Добре дошли

Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Мобилната станция за КАВ отново се „завръща“ в к-с „Лазур“

  08 сеп 2022

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас вече е позиционирана в к-с „Лазур", пред бл.1.   Станцията работи в автоматичен режим, извършва 24-часови непрекъснати замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • По искане на граждани Мобилната станция за КАВ е разположена в кв. Лозово

  25 юли 2022

    Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас по искане на жителите на квартала е позиционирана в кв. Лозово, на ул. „Роза" в близост до пресечката с ул. „Ястребино".   Станцията е в автоматичен режим, извършва 24-часови непрекъснати замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.    

 • Мобилната станция за КАВ е разположена в близост до плажа

  01 юли 2022

  В началото на лятото Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена в близост до плажа - до входа на Морска гара. В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 27.09.2022 19:42
SO2 NO2 O3 H2S PM10PM2.5Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро добро няма данниняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро много добро няма данниняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро добро много добромного добро
АИС Бургас център
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро много доброняма данни
АИС Бургас Лазур
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро много доброняма данни
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро няма данниняма данни

Общо състояние към 27.09.2022 19:42
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха