Качество на въздуха в Бургас Добре дошли

Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Новото местоположение на Мобилната станция за КАВ е в к-с „Славейков“

  17 юли 2020

  Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас вече е с нова локация - к-с «Славейков», до бл.54. В автоматичен режим се извършват непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • СЪОБЩЕНИЕ

  16 юли 2020

  За времето от 13.00 часа на 16.07.2020 г. до 10.00 часа на 17.07.2020 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас ще вземе участие в провеждащото се Военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2020".

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в к-с „Меден Рудник“

  28 апр 2020

  Мобилната станция на Община Бургас ще следи за качеството на въздуха в най-големия жилищен комплекс на Бургас - тя се намира до Търговски център «Резвая». Станцията работи в автоматичен режим, извършва непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 08.08.2020 14:09
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни доброняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро много добромного добро
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 08.08.2020 14:09
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха