Качество на въздуха в Бургас Добре дошли

Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Какво е качеството на въздуха в кв. Долно Езерово?

  24 окт 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха „ще посрещне" зимата в кв. Долно Езерово - тя е разположена на ул. „Кавакли", до Трафопоста.   Станцията работи непрекъснато, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха, като е осигурен достъп в реално време до данните, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.  

 • Мобилната станция за КАВ е в к-с "Славейков"

  10 сеп 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече се намира до ОДЗ 8 "Брезичка", в близост до бл.75 на к-с "Славейков". В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg , Раздел <Околна среда>, Качество на атмосферния въздух в Бургас. Отново напомняме, че данните за измерените концентрации на замърсители се предават по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

 • К-с „Зорница“ – новата „спирка“ на Мобилната станция за КАВ

  20 юли 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в близост до Спортна зала „Бойчо Брънзов“, в к-с „Зорница“.   В непрекъснат режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.   Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.   Отново напомняме, че данните за измерените концентрации на замърсители се предават по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 23.01.2019 13:29
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни много добро много добро много добро доброняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро много доброняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро добромного добро
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни доброняма данни

Общо състояние към 23.01.2019 13:29
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха