Качество на въздуха в Бургас Добре дошли

Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Мобилната станция за КАВ е в к-с "Славейков"

  10 сеп 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече се намира до ОДЗ 8 "Брезичка", в близост до бл.75 на к-с "Славейков". В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg , Раздел <Околна среда>, Качество на атмосферния въздух в Бургас. Отново напомняме, че данните за измерените концентрации на замърсители се предават по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

 • К-с „Зорница“ – новата „спирка“ на Мобилната станция за КАВ

  20 юли 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в близост до Спортна зала „Бойчо Брънзов“, в к-с „Зорница“.   В непрекъснат режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.   Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.   Отново напомняме, че данните за измерените концентрации на замърсители се предават по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

  28 юни 2018

  За времето от 11.00 часа на 28.06.2018 г. до 08.00 часа на 29.06.2018 г. във връзка с извършването на годишна техническа профилактика на Информационната система за предаване в реално време на информацията за качество на атмосферния въздух на Община Бургас ще бъде преустановено подаването на данни за измерените концентрации на контролираните замърсители от пунктовете за мониторинг от Националната система за мониторинг на МОСВ (АИС Долно Езерово, АИС „М. Рудник" и ДОАС система ОПСИС), както и от Мобилна станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас. При възстановяване работата на Информационната система информацията за измерените концентрации за всеки замърсител, по отделните пунктове за мониторинг, ще бъде налична.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 20.10.2018 14:50
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро средноняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро много доброняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро добромного добро

Общо състояние към 20.10.2018 14:50
средно

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха