Качество на въздуха в Бургас Добре дошли

Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Мобилната станция за КАВ е разположена в района на рафинерията

  12 юли 2024

   След участието си в един от елементите на международното военноморско учение “Бриз 2024”, Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас ще бъде разположена в района рафинерията.   Община Бургас е партньор по проект LIFE 20ENV/BG/001042 - LIFE WATEROIL, чиято основна цел е да се приложат, тестват и демонстрират технически решения и технологии за решаване на проблеми, свързани с околната среда и здравето. В изпълнение на дейностите по проекта, Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас ще бъде позиционирана по периметъра на оградата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, за извършване на контролни замервания. Чрез автоматичната станция се извършват непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на девет основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, етилбензен, стирен и фини прахови частици ( РМ10 и РМ2,5).  Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел ”Околна среда”, Качество на атмосферния въздух.  

 • Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух ще вземе участие във Военноморско учение “Бриз 2024”

  11 юли 2024

  Във връзка планираното национално Военноморско учение с международно участие “Бриз 2024” за времето от 12:00 часа на 11.07.2024 г. до 12:00 ч. на 12.07.2024 г. Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас ще бъде разположена в  района на корабно място № 2 на „Пристанище Бургас“ ЕАД и ще вземе участие в един от елементите на партньорското учение.

 • Мобилната станция за КАВ е разположена в близост до плажа

  24 юни 2024

    През първия от летните месеци Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще бъде е разположена в близост до плажа - до Гранд хотел “Приморец”. В непрекъснат режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен диоксид, азотни оксиди, сяроводород, бензен, етилбензен, стирен и фини прахови частици (ФПЧ10 И ФПЧ2,5) Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.    

Всички новини >

Състояние на въздуха към 15.07.2024 07:26
SO2 NO2 O3 H2S PM10PM2.5Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро добро няма данниняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро добро няма данниняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
АИС Бургас център
няма данни няма данни няма данни няма данни добро няма данниняма данни
АИС Бургас Лазур
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро няма данниняма данни
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни добро няма данниняма данни

Общо състояние към 15.07.2024 07:26
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха