Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • Мобилната станция за КАВ е в к-с „Изгрев“

  04 Sep 2020

  След постъпили сигнали и по настояване на граждани Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас е позиционирана в к-с «Изгрев», в района на блокове 43-44-42. В автоматичен режим се извършват непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от извършвания мониторинг, като подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител е налична чрез интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Новото местоположение на Мобилната станция за КАВ е в к-с „Славейков“

  17 Jul 2020

  Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас вече е с нова локация - к-с «Славейков», до бл.54. В автоматичен режим се извършват непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • СЪОБЩЕНИЕ

  16 Jul 2020

  За времето от 13.00 часа на 16.07.2020 г. до 10.00 часа на 17.07.2020 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас ще вземе участие в провеждащото се Военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2020".

Всички новини >

Състояние на въздуха към 20.10.2020 15:20
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро много доброняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро добромного добро
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни

Общо състояние към 20.10.2020 15:20
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха