Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • Мобилната станция за КАВ е в к-с „Изгрев“

  14 Aug 2019

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече се намира к-с "Изгрев" до бл.73, под Парк Велека.   В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.   Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена на площадката пред Моста

  11 Jul 2019

  Мобилната станция на Община Бургас вече е разположена на Централен плаж, на площадката пред Моста. Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • К-с „Лазур“ – поредната „спирка“ на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха

  14 May 2019

  Мобилната станция на Община Бургас ще следи за качеството на въздуха в района на к-с «Лазур», тя е разположена до бл.1. Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 17.08.2019 16:49
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро много доброняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро много добромного добро
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 17.08.2019 16:49
много добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха