Качество на въздуха в Бургас Home
Състояние на въздуха към 15.07.2024 09:22
SO2 NO2 O3 H2S PM10PM2.5Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро добро няма данниняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро добро няма данниняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
АИС Бургас център
няма данни няма данни няма данни няма данни добро няма данниняма данни
АИС Бургас Лазур
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро няма данниняма данни
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни добро няма данниняма данни

Общо състояние към 15.07.2024 09:22
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

  • desc няма данни
  • desc много добро
  • desc добро
  • desc средно
  • desc нарушено качество на въздуха