Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • Какво е качеството на въздуха в кв. Долно Езерово?

  24 Oct 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха „ще посрещне" зимата в кв. Долно Езерово - тя е разположена на ул. „Кавакли", до Трафопоста.   Станцията работи непрекъснато, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха, като е осигурен достъп в реално време до данните, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.  

 • Мобилната станция за КАВ е в к-с "Славейков"

  10 Sep 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече се намира до ОДЗ 8 "Брезичка", в близост до бл.75 на к-с "Славейков". В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg<http://www.burgas.bg/>, Раздел <Околна среда>, Качество на атмосферния въздух в Бургас. Отново напомняме, че данните за измерените концентрации на замърсители се предават по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

 • К-с „Зорница“ – новата „спирка“ на Мобилната станция за КАВ

  20 Jul 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в близост до Спортна зала „Бойчо Брънзов“, в к-с „Зорница“.   В непрекъснат режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.   Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.   Отново напомняме, че данните за измерените концентрации на замърсители се предават по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 12.12.2018 21:48
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро няма данниняма данни
Меден Рудник
много добро няма данни много добро много добро средноняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро много добромного добро
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни средноняма данни

Общо състояние към 12.12.2018 21:48
средно

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха