Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • Отново под контрола на Мобилната станция е качеството на въздуха в ЦГЧ

  09 Sep 2019

  Мобилната станция за КАВ отново е разположена в к-с „Възраждане" - на кръстовището на ул. „Фердинандова"/бул. „Ив. Вазов"/бул. „Мария Луиза". Извършват се непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Мобилната станция за КАВ е в к-с „Изгрев“

  14 Aug 2019

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече се намира к-с "Изгрев" до бл.73, под Парк Велека.   В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.   Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена на площадката пред Моста

  11 Jul 2019

  Мобилната станция на Община Бургас вече е разположена на Централен плаж, на площадката пред Моста. Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 18.10.2019 00:23
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 18.10.2019 00:23
много добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха