Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • Какво е качеството на въздуха в кв. Долно Езерово?

  08 Jan 2021

  В първия месец на новата 2021 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е разположена в кв. Долно Езерово, на кръстовището на ул. „Г. Дълбошки" и ул. „Алабин".   Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Мобилната станция ще „следи“ за качеството на въздуха в ЦГЧ

  05 Nov 2020

  В началото на отоплителния сезон, Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена в ЦГЧ, на ул. «Оборище» срещу Наказателния паркинг.   В автоматичен режим се извършват непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от извършвания мониторинг, като подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител е налична чрез интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Мобилната станция за КАВ е в к-с „Изгрев“

  04 Sep 2020

  След постъпили сигнали и по настояване на граждани Мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Бургас е позиционирана в к-с «Изгрев», в района на блокове 43-44-42. В автоматичен режим се извършват непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от извършвания мониторинг, като подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител е налична чрез интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 26.02.2021 21:27
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро средноняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро доброняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро средномного добро
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни доброняма данни

Общо състояние към 26.02.2021 21:27
средно

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха