Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • Проследяваме качеството на въздуха в района на кръговото кръстовище „Трапезица“

  10 Sep 2021

  Мобилната станция за КАВ на общината вече е разположена в района на едно от най-натоварените кръстовища в Бургас - „Трапезица". Чрез непрекъснати 24-часови измервания се регистрират концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Мобилната станция за КАВ вече е в к-с „Зорница“

  09 Jun 2021

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена в к-с „Зорница", до Спортна зала „Бойчо Брънзов".     Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, като се измерват концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от извършвания мониторинг, както и е представена подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Мобилната станция на Община Бургас е позиционирана в к-с „Славейков“

  02 Apr 2021

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха промени своето местоположение - тя вече е разположена в к-с „Славейков", в непосредствена близост до Спортния комплекс „Парк Арена ОЗК".   Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, като се измерват концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, както и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 18.09.2021 11:20
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни много добро няма данни доброняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни доброняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро няма данни много добро много добро много добромного добро
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 18.09.2021 11:20
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха