Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • Под контрола на Мобилната станция за КАВ е качеството на въздуха в ЦГЧ

  11 Feb 2019

  От средата на м. януари Мобилната станция за КАВ е разположена в к-с „Възраждане" - на кръстовището на ул. „Фердинандова"/бул. „Ив. Вазов"/бул. „Мария Луиза". Извършват се непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Какво е качеството на въздуха в кв. Долно Езерово?

  24 Oct 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха „ще посрещне" зимата в кв. Долно Езерово - тя е разположена на ул. „Кавакли", до Трафопоста.   Станцията работи непрекъснато, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха, като е осигурен достъп в реално време до данните, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.  

 • Мобилната станция за КАВ е в к-с "Славейков"

  10 Sep 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече се намира до ОДЗ 8 "Брезичка", в близост до бл.75 на к-с "Славейков". В непрекъснат автоматичен режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg<http://www.burgas.bg/>, Раздел <Околна среда>, Качество на атмосферния въздух в Бургас. Отново напомняме, че данните за измерените концентрации на замърсители се предават по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 24.02.2019 08:01
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни доброняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни средноняма данни

Общо състояние към 24.02.2019 08:01
средно

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха