Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

  27 Sep 2021

  За периода от 27.09.2021 г. до 11.10.2021 г.  във връзка с изпълнението на проект за модернизация и надграждане на Мобилна станция за КАВ на Община Бургас, в частност преместване на анализаторите и апаратурата на станцията в новозакупен микробус, ще бъде преустановена дейността на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас.  

 • Проследяваме качеството на въздуха в района на кръговото кръстовище „Трапезица“

  10 Sep 2021

  Мобилната станция за КАВ на общината вече е разположена в района на едно от най-натоварените кръстовища в Бургас - „Трапезица". Чрез непрекъснати 24-часови измервания се регистрират концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Мобилната станция за КАВ вече е в к-с „Зорница“

  09 Jun 2021

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена в к-с „Зорница", до Спортна зала „Бойчо Брънзов".     Станцията работи в непрекъснат автоматичен режим, като се измерват концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от извършвания мониторинг, както и е представена подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 18.01.2022 10:15
SO2 NO2 O3 H2S PM10PM2.5Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро средно няма данниняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро добро няма данниняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро много добро много добромного добро
АИС Бургас център
няма данни няма данни няма данни няма данни добро няма данниняма данни
АИС Бургас Лазур
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро много доброняма данни
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро няма данниняма данни

Общо състояние към 18.01.2022 10:15
средно

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха