Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в к-с „Меден Рудник“

  28 Apr 2020

  Мобилната станция на Община Бургас ще следи за качеството на въздуха в най-големия жилищен комплекс на Бургас - тя се намира до Търговски център «Резвая». Станцията работи в автоматичен режим, извършва непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Мобилната станция за КАВ вече е в к-с „Лазур“

  13 Jan 2020

  Мобилната станция на Община Бургас ще следи за качеството на въздуха в к-с «Лазур» - тя е разположена в градинката под блокове 73 и 75. Станцията работи в автоматичен режим, извършва непрекъснати 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

 • Следим качеството на въздуха в кв. Долно Езерово

  06 Nov 2019

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха промени местоположението си - тя е разположена на кръстовището на ул. „Г. Дълбошки" и ул. „Алабин" в кв. Долно Езерово.   Станцията работи в автоматичен режим, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - бензен, стирен, сяроводород, озон, серен и азотни оксиди, както и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време до данните от мониторинга, като е налична и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 12.07.2020 20:07
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни доброняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни доброняма данни
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 12.07.2020 20:07
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха