Качество на въздуха в Бургас Home

Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • К-с „Лазур“ – поредната „спирка“ на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха

  14 May 2019

  Мобилната станция на Община Бургас ще следи за качеството на въздуха в района на к-с «Лазур», тя е разположена до бл.1. Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Какво е качеството на въздуха в района на кръговото кръстовище „Трапезица“?

  Какво е качеството на въздуха в района на кръговото кръстовище „Трапезица“?

  06 Mar 2019

  Мобилната станция за КАВ на общината вече е разположена в района на едно от натоварените кръстовища в Бургас - кръговото на „Трапезица". Чрез непрекъснати 24-часови измервания се регистрират концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.    

 • Под контрола на Мобилната станция за КАВ е качеството на въздуха в ЦГЧ

  11 Feb 2019

  От средата на м. януари Мобилната станция за КАВ е разположена в к-с „Възраждане" - на кръстовището на ул. „Фердинандова"/бул. „Ив. Вазов"/бул. „Мария Луиза". Извършват се непрекъснати 24-часови измервания за концентрациите на осем основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 17.06.2019 14:35
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро добро много добро доброняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро много добро много доброняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро добро няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро добро много добро много добромного добро
АИС Славейков бл.25
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 17.06.2019 14:35
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха