Качество на въздуха в Бургас Проект BG0030 МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС

Проект BG0030 МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС