Качество на въздуха в Бургас Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена на площадката пред Моста

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена на площадката пред Моста

11 Jul 2019

Мобилната станция на Община Бургас вече е разположена на Централен плаж, на площадката пред Моста.

Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.