Качество на въздуха в Бургас К-с „Лазур“ – поредната „спирка“ на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха

К-с „Лазур“ – поредната „спирка“ на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха

14 май 2019

Мобилната станция на Община Бургас ще следи за качеството на въздуха в района на к-с «Лазур», тя е разположена до бл.1.

Осигурен е достъп в реално време за концентрациите на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.