Качество на въздуха в Бургас Какво е качеството на въздуха в кв. Долно Езерово?

Какво е качеството на въздуха в кв. Долно Езерово?

24 окт 2018

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха „ще посрещне" зимата в кв. Долно Езерово - тя е разположена на ул. „Кавакли", до Трафопоста.

 

Станцията работи непрекъснато, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха, като е осигурен достъп в реално време до данните, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух в Бургас.