Качество на въздуха в Бургас ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

28 юни 2018

За времето от 11.00 часа на 28.06.2018 г. до 08.00 часа на 29.06.2018 г. във връзка с извършването на годишна техническа профилактика на Информационната система за предаване в реално време на информацията за качество на атмосферния въздух на Община Бургас ще бъде преустановено подаването на данни за измерените концентрации на контролираните замърсители от пунктовете за мониторинг от Националната система за мониторинг на МОСВ (АИС Долно Езерово, АИС „М. Рудник" и ДОАС система ОПСИС), както и от Мобилна станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас.

При възстановяване работата на Информационната система информацията за измерените концентрации за всеки замърсител, по отделните пунктове за мониторинг, ще бъде налична.