Качество на въздуха в Бургас КАКВО ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ПРИ РЕГИСТРИРАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

КАКВО ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ПРИ РЕГИСТРИРАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Да се стои в затворени помещения до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като предварително прозорците са плътно затворени и при необходимост евентуални процепи - допълнително изолирани.

Да се избягват напрегнати физически дейности на открито. Ако такива дейности са наложителни препоръчва се те да се извършват рано сутрин или късно вечер. Определени замърсители придобиват много високи стойности през обедните и следобедните часове.

В училищата се отменят физкултурните занимания на открито.

Да не се пуши. Да се избягва престоя в помещения, определени за пушене.

Да се избягва престоя в райони с интензивен автомобилен транспорт, както и престоя в помещения с допълнителна експозиция на аерозоли, прах и др. дразнещи вещества.

Да се ограничат дейности, които произвеждат дразнещи носа, очите и белите дробове вещества като готвене, чистене и др. подобни.

Болните от коронарна болест да избягват физически натоварвания на открито поради риск от остра миокардна исхемия или инфаркт на миокарда.

Конкретни лечебни препарати за лечение на белодробни и сърдечно - съдови заболявания, свързани със замърсяване на въздуха не съществуват.